بایگانی ماه: بهمن 1394

آماس لثه و راه پیشگیری از آن

آماس لثه و راه پیشگیری از آن آماس لثه چیست ؟ مخاط پوشاننده دهان در نواحی دندانی لثه نام دارد. لثه سالم به رنگ صورتی بوده، سفت و چسبیده به استخوان و دندان با نمایی شبیه پوست پرتقال می باشد. ضمناً لثه سالم فاقد تورم، قرمزی و آماس می باشد. دندانها مستقیماً به استخوان نچسبیده […]

×

سلام بازدید کننده گرامی

×