بایگانی ماه: اردیبهشت 1398

علت عصب کشی ناموفق ریشه دندان

دلایل ناموفق بودن عصب کشی ریشه دندان و راه حل آن : علت درد و تورم بعد از عصب کشی دندان چیست ؟ در این مقاله در خصوص عوامل عصب کشی ناموفق که پس از مدتی سبب درد یا عفونت مجدد میشود پرداخته است. باید توجه داشت که طی یک هفته اول پس از درمان […]

×

سلام بازدید کننده گرامی

×