سفید کردن دندان
سفيدكردن دندان

بهترين تكنيك های سفيدكردن دندان در دندانپزشکی و خانه

سفيدكردن دندان يك روش دندانپزشكی زيبايی است كه دندان را درخشان و به حذف لكه ها و رنگ زدايی كمك می‌كند. محبوب ترين درمان ميان مردان و زنان است سفيدكردن دندان محبوب است، زيرا ظاهر دندان را با هزينه و ناراحتی بسيار پايين نسبت به ساير تكنيك ها بطورقابل توجهی اصلاح مي كند.

دندان زرد يا لكه دار شايع ترين مشكل اكثر افراد هستند كه در زندگی با آن مواجه هستند اما می توانند آن را با درمان مناسب جبران كنند. دندان ما با مينا احاطه شده است، سطح پورسلين (چينی) مانند كه  برای سفيدی برق زننده اقدام می شود. مينای دندان بمنظور حفاظت دندان از تاثيرات جويدن، دندان قرچه، تروما و حملات اسيدی بواسطه‌ی قند و شكر طراحی شده است. مينای دندان باگذشت زمان، رنگ و لكه ها را درون منافذ خود نگه می‌دارد و زردی آن روی دندان، ماده‌ی هسته‌ی دندان، ظاهر می‌شود. هرچه لكه ها و پسماندها بدليل فرسايش و سايش نرمال و عادات خوردن بيشتر انباشت شوند، ظاهر دندان تيره تر و كدرتر می‌شود. سفيدكردن دندان لكه ها و پسماندهای مرتبط با غذا و گذشت زمان را برطرف می‌كند.

انواع لكه های دندان

2 نوع لكه دررابطه با دندان وجوددارند: لكه بيرونی و لكه درونی

لكه بيرونی- لكه های بيرونی بسبب عوامل خارجی مثل قهوه، شراب قرمز، چای، برخی نوشيدنی ها و موادغذايی تيره رنگ، تنباكو و فرسودگی و سائيدگی روتين هستند. آنها الزاماً بخش طبيعی از زندگی اما ناخوشايند (بدنما) هستند كه می توانند رفع شوند. لكه هاي خارجی سطحی با تكنيك های بهداشتی خوب همچون مسواك زدن مرتب و معاينه ی دندان همراه با تميزكننده ها برطرف می‌شوند. لكه های سرسخت تر با تلاش بيشتری همچون سفيدكردن يا بليچينگ دندان رفع می‌شوند.

لكه داخلی- لكه هاي داخلی در دندان نسبت به لكه های بيرونی، در عمق بيشتری رخ­ مي­دهند و درون دندان تشكيل­ می‌­شوند. اين لكه ها بسبب تروما، بالارفتن سن، تماس با كانی ها (مثل تتراسايكلين)، درطی شكل گيری دندان و يا هضم بيش ازاندازه‌ی فلورايد حاصل­ می‌­شوند.

سفيدكردن دندان درمقابل بليچينگ دندان

تفاوت بين سفيدكردن و بليچينگ به گفته‌ی FDA آن است كه واژه‌ی بليچينگ فقط درصورتی بايد استفاده شود كه دندان بيشتر از رنگ طبيعی خود سفيد می‌شود و وقتی محصولات حاوی ماده‌ی سفيدكننده هستند. سفيدكردن به برگرداندن رنگ سطح دندان با رفع لكه ها و پسماندها اشاره دارد.

سفيدكردن خشن تر از بليچينگ بنظر می‌رسد. درواقع بيش ازهر چيز ديگری، يك تكنيك بازاريابی است اگرچه برخی تمايزات وجود دارند كه بايد بين سفيدكردن بدون نسخه (OTC) و بليچينگ دندانپزشك صورت گيرد ازجمله:

قدرت عامل بليچينگ- مشخصاً محصولات بدون نسخه و فرآورده های خانگی معمولاً حاوی 3 تا 7 % ماده بليچينگ هيدروژن پراكسيد هستند، درحاليكه فرآورده های سفيدكنندگی دندان در مطب حاوی 15 تا 43 % پراكسيدهيدروژن است.

سينی های دهان گير: سينی‌های دهان­گير دندانپزشكان برخلاف سينی‌­های بدون نسخه (OTC)، سفارشی ساز و متناسب با رد دقيق دندان هستند. حداكثر تماس بين ژل سفيدكننده برقرار می‌شود كه با سينی دهان گير و دندان اعمال می شود. سينی دهانی سفارشی، تماس ژل با بافت لثه را كه به سوزش لثه منجر می‌شود و می‌تواند مربوط به سينی های غيرسفارشی ساز باشد، كمينه می كند.

معيارهای حفاظت اضافی (افزوده): از سوزش و نگرانی های مربوط به تماس ژل با لثه در مطب، توسط دندانپزشك بعنوان معيار محافظت اضافی پيشگيری می‌شود.

فرايند نظارت شده درمقابل نظارت نشده: درمان در مطب يا درمان خانگی نظارت شده توسط دندانپزشك می تواند ايمن تر باشد، چون به دندانپزشك امكان می‌دهد كه سابقه‌ی پزشكی را ازنظر بگذراند و تعيين می كند كدام دوره ی درمانی سفيدكردن برای شما مناسب ترين است. با درمان های OTC، شما به حال خود واگذار می‌شويد.

انجمن دندانپزشكی آمريكا (ADA) استفاده از محصولات خانگی دندانپزشكی حاوی 10 % پروكسيدكاربامايد و محصولات مورداستفاده در مطب حاوی 35 % پروكسيدهيدروژن را تاييدكرده است. فرآورده های بليچينگ بدون نسخه ازسوي ADA تاييدشده اند، چون سازمان عقيده دارد كه مشاوره ی حرفه ای برای اطمينان از ايمنی و كاربرد موثر اهميت دارد. عدم انطباق يك محصول با استاندارد ADA به معنی عدم ايمنی يا عدم تاثير نيست. مشاوره با دندانپزشك درصورت نگرانی از محصول موردنظر عاقلانه است.

علل لكه دارشدن دندان

غذا و عادات غذايی شايع ترين علل رنگ گرفتگی هستند، اما علل ديگری وجوددارند كه می‌توانند رنگ گرفتگی دندان را تحريك كنند. فهرستی از 10 عامل اصلی لكه های دندان و رنگ گرفتگی آنها مطابق با ارائه ی انجمن دندانپزشكی آمريكا در ذيل آمده است:

دارو- برخی داروهای بدون نسخه و آنتی بيوتيك ها دندان را تيره می كنند. مينوسايكلين، مشتق تتراسايلكين (آنتی بيوتيك ضدباكتريايی) دندان را در بچه های كوچك زرد می‌كند و می‌تواند سبب لكه های دائمی خاكستری مايل به آبی در بزرگسالان شود. برخی آنتی هيستامين ها وجود دارند كه سبب بدرنگی دندان می‌­شوند. چنانچه داروهای مصرفی بر رنگ دندان موثر باشند، دندانپزشك تان به شما خواهدگفت كه درصورت امكان جايگزين های ديگری مصرف كنيد.

فلورايد اضافی- فلورايد در غلظت های بالا مي تواند سبب پديدار شدن نقاط سفيد گچی روی دندان شوند. فلورايد بطوركلی براي دندان خوب است و اين درحالی است كه ممكن است فلورايد بيش ازحد از آب آشاميدنی با غلظت های بالای فلورايد، يا از مصرف بيش ازاندازه‌ی خميردندان های حاوی فلورايد كسب شود. يك پيشنهاد خوب می‌تواند استفاده از ميزان محسوس اندازه نخود از خميردندان در هر بار مسواك زدن باشد.

ژنتيك و گذشت زمان- مينای دندان با گذشت زمان نازكتر می‌شود و طبيعتاً رنگ زرد يا قهوه ای لايه‌ی زيرين عاج مشخص می شود. ژنتيك هم در ضخيم تر بودن يا درخشان تر بودن مينای دندان در برخی افراد نقش دارد. ترومای دندان همچون جراحت يا سقوط می تواند ترك های مشخص در دندان ايجادكند كه سبب جمع شدن لكه ها می شود.

نوشيدنی های تيره- يك قانون كلی دراينجا آن است كه هرگونه نوشيدنی كه می تواند فرش را لك كند، می‌تواند دندان را لكه كند. قابليت لكه داركردن قهوه، چای و شراب قرمز همگی روی دندان شناخته شده اند؛ اين درحالی است كه برخی مايعات تيره مثل آبميوه، نوشابه و يا ماء الشعير به لبخندتان آسيب می زنند. نوشيدن با نی برای حفاظت از دندان جلويی يا نوشيدن آب پس از نوشيدن مايعات تيره می تواند قدرت لكه را جبران كند.

غذای رنگی- مصرف هميشگی غذاهای حاوی رنگدانه همچون گيلاس، زغال اخته (بلوبری)، قره قاط و سس سويا بسرعت دندان را لكه می كنند. براي اجتناب، دندان تان را پس از خوردن اين نوع غذاها مسواك بزنيد.

بهداشت ضعيف دهان- دليل بديهی دندان تيره و كدر- بهداشت ضعيف دهان بدان معنی است كه مواد مولد لك بصورت عادی از دندان تان رفع نمی شوند و سبب تشكيل باكتری می شوند. هرچه بيشتر مسواك بزنيد و بادقت بهتری نخ دندان استفاده كنيد، شانس بهتری در مقابله با لكه های زرد و سبزی خواهيد داشت كه از عادات غذايی بد ناشی شده اند.

گزينه های سفيدكردن دندان و هزينه ها: سفيدكردن دندان در خانه و در دندانپزشكی

بطوركلی 3 گزينه ی سفيدكردن امروزه دردسترس هستند. گزينه ها تاحدزيادی بر شرايط ويژه ی شما و اولويت های درمانی تان متكی هستند. دندانپزشك­تان مي­تواند  در تعيين بهترين گزينه كمك­ كند، لذا در مورد گزينه های متناسب با اهداف و بودجه تان گفتگو كنيد. گزينه ها عبارتنداز: بدون نسخه، سفيدكردن در مطب، و كيت های خانگی.

بدون نسخه- كيت های سفيدكردن خانگی ارزان ترين و راحت ترين گزينه های سفيدكردن دندان هستند. اينها عبارتنداز خميردندان های سفيدكننده، ژل ها، شوينده ها، نوارها و سينی ها. اين نوع سفيدكنندگی در افرادی توصيه می شود كه دندان پرشده ندارند و دندان ها سالم هستند. اين نوع محصولات مشخصاً كمترين تاثير را دارند و دندان را اندكی درخشان می كنند. قيمت اين قبيل محصولات از 20 تا 100 دلار است.

سفيدكردن در مطب: اين روش با تغيير رنگ قابل­ توجه در كوتاهترين زمان همراه است. اين فرايند شامل استفاده از ژل پروكسيد بسيار غليظ است كه روی دندان توسط دندانپزشك استفاده می شود و حفاظت لثه ها و دندان از استعمال می شوند. نتايج فوری مزيت اين شيوه ها هستند، هرچند تا 500 دلار گرانترين هستند.

كيت های خانگی- كيت های خانگی راحت هستند و از سفيدكردن دندان لذت می بريد و نتايج حرفه ای بهمراه دارند. كيت ها شامل ژل های پروكسيد با غلظت پايين تر هستند و بصورت سينی های سفارشی ساز تهيه و در طول شب يا دوره ی زمانی مشخص در روز در دهان گذاشته می شوند. قيمت اين نوع كيت ها از 100 تا 400 دلار است و فقط ازسوی دندانپزشك تان قابل تهيه هستند.

سفيدكردن زوم

سفيدكردن زوم، فرايند بليچينگ در مطب و بخاطر قابليت اش در درخشش سريع دندان بدليل تاثير رنگ زدايی بسيار شناخته شده است. روش كامل تقريباً يك ساعت طول می كشد، اما ارزيابی اوليه و تميزكردن دندان قبل از درمان توصيه می شود. درست همانند روش سفيدكردن در مطب، لب ها و لثه ها بطورايمن پوشيده می شوند. بنابراين دندانپزشك از ژل سفيدكنندگی پراكسيد هيدروژن زوم به ثبت رسيده استفاده خواهدكرد. تفاوت با زوم آن است كه تكنيك با يك نور ويژه همراه است كه برای ازبين بردن لكه ها و رنگ زدايي به دندان نفوذ می‌كند. بيمار درطی فرايند مي­تواند استراحت­ كند، تلويزيون ببنيد يا به موسيقی گوش دهد. هزينه های زوم بطورمتوسط تقريباً 500 دلار شامل درمان درمطب و نيز سينی های مكمل خانگی برای بيشينه سازی نتايج است.