درمان ریشه(عصب کشی)دندان
بهترین درمان ریشه دندان (عصب کشی دندان) بدون درد چيست؟

بهترین درمان ريشه دندان یا عصب کشی دندان باید بدون درد و ناراحتی بیمار و با کمک دستگاه اپکس فایندر(تعیین کننده دیجیتال طول ریشه دندان) ، روتاری (فایل چرخشی) و لیزر دندانپزشکی باشد .عصب کشی یا درمان ریشه دندان شامل مراحل خارج کردن بافت عروقی-عصبی آسب دیده و آلوده میکروبی تاج و ریشه دندان بعلاوه شکل دهی و پر کردن کانالهای ریشه دندان است. پالپ دندان، مجموعه اعصاب و عروق تغذیه کننده هر دندان است که در یک فضای خالی در مرکز تاج دندان قرار دارد. درصورت بروز آسيب، پالپ مرده يا بيمار برداشته می شود، فضای باقيمانده کانالهای ریشه تميز می شود، شكل داده می شود و پر می شود. اين روش روت کانال (درمان ریشه) است.این درمان باید تحت بی حسی کامل و با حوصله و دقت کافی انجام گیرد تا درمان ریشه بدون درد و ناراحتی بیمار باشد.متاسفانه بسیاری از مردم تجربه دردناکی از این درمان داشته یا شنیده اند که به دلیل بی دقتی یا ناتوانی درمانگر در انجام درمان ریشه درست و بدون درد بوده است.

 

شايع ترين عوامل مرگ يا آسيب عصب و پالپ دندان بشرح ذيل هستند:

  • پوسيدگی عميق
  • دندان ترك خورده
  • آسيب به دندان همچون ضربه ی شديد به دندان
  • بیماری شدید لثه

وقتی پالپ عفونی يا مرده شود، اگر بدون درمان رها شود، چرك در نوك ريشه ی دندان در داخل فك ايجاد می شود و آبسه تشكيل می شود. آبسه استخوان اطراف دندان را تخریب می كند و سبب ایجاد ضایعه و کیست در داخل فک می گردد که ممکن است با ترشح چرک از لثه همراه باشد.

درمان ريشه یا عصب کشی دندان چگونه انجام می شود؟

درمان كانال ريشه دندان شامل چند مرحله است كه بسته به شرایط و موقعيت دندان، در یک یا چند جلسه انجام می شود. اين مراحل عبارتنداز:

ابتدا پوسیدگی های دندان کاملا برداشته می شود تا به محل رسیدن پوسیدگی به بافت عصبی دندان برسیم.

سپس با تراش بخشهای لازم ، فضای لازم برای دسترسی به کانالهای دندان ایجاد می شود .

سپس طول ریشه دندان با استفاده از دستگاه دیجیتال یا رادیو گرافی تعیین می شود.

  • در مرکز ما از معتبر ترین و دقیق ترین دستگاه دیجیتال تعیین طول ریشه دندان (اپکس فایندر ) با نام تجاری Root ZX ساخت ژاپن برای این کار استفاده می شود.
دستگاه دیجیتال تعیین طول ریشه دندان اپکس فایندر Root zx

     دستگاه دیجیتال تعیین طول ریشه دندان اپکس فایندر Root zx

 

پس از برداشتن پالپ آسيب ديده (پالپكتومی)، كانال های ريشه و اتاقك پالپ به کمک شستشوی فراوان و ابزار سایشی به نام فایل دستی یا چرخشی (روتاری) تميز می شوند، گشاد می شوند و برای آماده سازی جهت پركردن شكل داده می شوند.

دستگاه روتاری درمان ریشه دندان

دستگاه روتاری درمان ریشه دندان

اگر بيش از يك جلسه نياز باشد، پركننده ی موقت در حفره ی تاج برای حفاظت دندان گذاشته می شود.

  • در مرکز ما علاوه بر موارد استاندار درمان ریشه از جدیدترین تکنولوژی لیزر در دندانپزشکی برای از بین بردن هرگونه بافت عصبی یا باکتری های باقی مانده در کانال دندان هم استفاده می شود.با این کار کانال های دندان استریل شده و درصد موفقیت درمان به بالاترین حدممکن می رسد.

 

 

درمان-ریشه-دندان-با-لیزر

  درمان-ریشه-دندان-با-لیزر

پركننده موقت برداشته می شود و اتاقك پالپ و كانال ريشه بصورت دائمی پر می شود. يك ماده كائوچويی و مخروطی بنام گوتا پرکا درون هر كانال جای داده می شود و غالباً با سیلر در محل مهرو موم می‌شود.

تاج دندان معمولاً در آخرين مرحله برای بازگرداندن شكل و ظاهر طبيعی به دندان ترمیم و بعدا در صورت نیاز روکش می شود.

عمر دندان درمان ریشه شده شده چقدر است؟

عمر و دوام دندان عصب کشی شده يا ترميم شده درصورت مراقبت صحيح هميشگی است. چون پوسيدگی دندان حتی در دندان درمان شده رخ می دهد، بهداشت دهانی خوب و بررسی های دندانی منظم بمنظور پيشگيری از مشكلات بيشتر ضروری هستند.ممکن است پس از ترمیم دندان برای پیشگیری از شکستن احتمالی تاج دندان نیاز به گذاشتن روکش روی دندان باشد .

 

روش قابل استناد در تعيين موفقيت يا عدم موفقيت درمان كانال ريشه، مقايسه عكس های رادیوگرافی چند ماه بعد با عكس های قبل از درمان است. اين مقايسه نشان خواهدداد استخوان ازدست رفته يا بازیابی شده است.