ترمیم دندان با آمالگام
پركننده هاي آمالگام

پركننده هاي دنداني آمالگام پس از اوايل قرن نوزدهم با كم و بيش تاثيرات بكارگرفته شده اند. آمالگام محبوب ترين فرم پركننده است كه بعلت قيمت نسبتاً پايين و دوام خوب كاربرد گسترده اي دارد. ماده مخلوطي از فلزات، معمولاً 35 % نقره، 15 % قلع يا مخلوط قلع و مس، مقادير كم روي و 50 % جيوه است. اين مخلوط براي پركردن پوسيدگي هاي درون مولارها (آسياب) عالي است و داربست ايده آلي درمقابل سايش و فرسايش بشمارمي آيد.

مراحل پركردن با آمالگام

1) ابتدا دندانپزشك دندانتان را معاينه خواهدكرد.

2) عكس هاي راديوگرافي (پرتوهاي ايكس) براي تشخیص مشکل گرفته خواهند شد و اطمينان حاصل مي شود كه پركردن با آمالگام بهترين راه حل است.

3) داروي بيهوشي موضعي به سطح دندان موردنظر تزريق خواهدشد.

4) با مته حفره ای ایجاد میشود. مواد مرده با اين كار دور ریخته میشوند و سطح براي پركردن كاملاً تميزمي شود.

 

5) حفره با آمالگام پرخواهدشد. اين ماده بمدت 5 دقيقه قابل انعطاف است، لذا دندانپزشك مي تواند آن را بدرستي با دندان متناسب كند. پركردن تمام خواهدشد و سطح دندان به نحوي هموارمي شود كه عمل گاززدن را تحت تاثيرقرارندهد. پس از گذشت 24 ساعت مي توانيد با سمت دندان پرشده، موادغذايي را بجويد.

مزاياي پركننده هاي آمالگام

  • اين نوع پركننده گران نيست و بعنوان فرم پركننده ي مقرون بصرفه كاربرد گسترده اي دارد.
  • دوام: پركننده هاي آمالگام در مقابل سايش و فرسايش بسيار مقاوم هستند. معمولاً قبل از نياز مجدد به جايگزين شدن 10 تا 12 سال دوام خواهندداشت.

معايب پركننده هاي آمالگام

  • گزارش هاي بسياري درخصوص افزايش حساسيت دندان پس از پركردن بعلت انقباض يا انبساط فلزي مطابق با دما يافت شده اند.
  • غالباً نقره اي رنگ هستند و لذا مسئله ي ظاهر سبب شده است نسبتاً براحتي مشخص شوند و باگذشت زمان تيره مي شوند. اين پركننده ها معمولاً براي دندان هاي آسياب استفاده مي شوند و در پشت دندان جاي داده مي شوند، درجاييكه خيلي قابل رويت نباشند.
  • بسياري از بافت هاي دندان سالم قبل از گذاشتن آمالگام برداشته­مي­شوند. اين بدان معني است كه الباقي دندان ضعيف مي شود يا بعلت ماهيت تهاجمي مته ي دندانپزشكي آسيب مي بيند.
  • پركننده هاي آمالگام حاوي جيوه، يك فلز سمي شناخته شده، هستند كه اگرچه بررسي هاي اثبات كننده ي اين موضوع وجودندارند، مي تواند بالقوه سبب ريسك دندان شود. خانم هاي باردار در برخي كشورها نسبت به داشتن پركننده هاي آمالگام درطي بارداري هشدارداده مي شوند.
  • تصورمي رود كه پركننده هاي آمالگام باگذشت زمان اندكي منبسط شوند و سبب ريز تراشه هايي درون دندان شوند.

پركننده هاي آمالگام بسيار بادوام هستند و عمر طولاني تري نسبت به هر جايگزين ديگري دارند، اين درحالي است كه همانند ساير پركننده هاي ديگر، مدت دار هستند. آنها براي پركردن دندان هاي آسياب، در عقب دهان بهترين هستند، طوريكه نسبت به هرگونه پركننده­ي ديگر، كمتر قابل­رويت و بسيار بادوام و ماندگارتر خواهندبود.