ترمیم دندان با آمالگام
ترمیم دندان با آمالگام :

ترمیم دندان با آمالگام یک نوع ترمیم فلزی است که برای ترمیم پوسیدگی های متوسط تا وسیع دندانهای آسیاب شیری  و دائمی بکار می رود.بر خلاف تصور بعضی افراد ، از فلز سمی و زیانبار سرب ، در ترکیب آمالگام استفاده نشده است.

ترمیم های دندانی آمالگام پس از اوايل قرن نوزدهم بكارگرفته شده اند. آمالگام محبوب ترين فرم پركننده است كه بعلت قيمت نسبتاً پايين و دوام خوب كاربرد گسترده ای دارد. این ماده مخلوطی از  50 % نقره، 20 % قلع  ، 30%مس به عنوان ماده اصلی است که برای نرم شدن با نسبت وزنی مساوی جيوه مخلوط می شود. اين مخلوط برای پركردن پوسيدگی های درون مولارها (آسياب) عالی است و داربست ايده آلی درمقابل سايش و فرسايش بشمار می‌آيد.

مراحل پركردن با آمالگام :

1) ابتدا دندانپزشك دندانتان را معاينه خواهدكرد.

2) عكس های راديوگرافی (پرتوهای ايكس) برای تشخیص مشکل گرفته خواهند شد و اطمينان حاصل می شود كه پركردن با آمالگام بهترين راه حل است.

3) داروی بی حسی موضعی موردنظر تزريق خواهدشد.

4) با مته حفره ای ایجاد میشود. مواد مرده با اين كار دور ریخته میشوند و سطح برای پركردن كاملاً تميز می‌شود.

 

5) حفره با آمالگام پرخواهدشد. اين ماده بمدت 5 دقيقه قابل انعطاف است، لذا دندانپزشك می تواند آن را بدرستی با دندان متناسب كند. پركردن تمام خواهدشد و سطح دندان به نحوی هموار می‌شود كه عمل گاز زدن را تحت تاثير قرار ندهد. پس از گذشت 2 ساعت می توانيد با سمت دندان پرشده، موادغذايی را بجويد.

مزايای ترمیم آمالگام دندان :

  • اين نوع پركننده گران نيست (نسبت به کامپوزیت ) و بعنوان فرم پركننده ی مقرون بصرفه كاربرد گسترده ای دارد.
  • پركننده های آمالگام در مقابل سايش و فرسايش بسيار مقاوم هستند. معمولاً قبل از نياز مجدد به جايگزين شدن 10 تا 12 سال دوام خواهند داشت.

معايب ترمیم های آمالگام :

  • گزارش های بسياری درخصوص افزايش حساسيت دندان پس از پركردن بعلت انقباض يا انبساط فلزی مطابق با دما يافت شده اند.
  • غالباً نقره ای رنگ هستند و لذا مسئله ی ظاهر سبب شده است نسبتاً براحتی مشخص شوند و باگذشت زمان تيره می شوند. اين پركننده ها معمولاً برای دندان های آسياب استفاده می شوند و در پشت دندان جای داده می شوند، درجاييكه خيلی قابل رويت نباشند.
  • نسبت به ترمیم های کامپوزیتی نیاز به تراش بیشتر  دندان و گاهی موارد حتی تراش قسمت های سالم دندان برای ایجاد گیر مناسب است. اين بدان معنی است كه الباقی دندان ضعيف می شود يا بعلت ماهيت تهاجمی مته ی دندانپزشكی آسيب می بيند.
  • پركننده های آمالگام حاوی جيوه، يك فلز سمی شناخته شده، هستند كه اگرچه بررسی های اثبات كننده ی اين موضوع وجود ندارند، می تواند بالقوه سبب ريسك دندان شود. خانم های باردار در برخی كشورها نسبت به داشتن پركننده های آمالگام درطی بارداری هشدارداده می شوند.
  • تصور می‌رود كه پركننده های آمالگام باگذشت زمان اندكی منبسط شوند و سبب ريز ترکهايی درون دندان شوند.

پركننده های آمالگام بسيار بادوام هستند و عمر طولانی تری نسبت به هر جايگزين ديگری دارند، اين درحالی است كه همانند ساير پركننده های ديگر، مدت دار هستند. آنها برای پركردن دندان های آسياب، در عقب دهان بهترين هستند، طوريكه نسبت به هرگونه پركننده‌­ی ديگر، كمتر قابل­ رويت و بسيار بادوام و ماندگارتر خواهندبود.