ایمپلنت دندان
ايمپلنت دندان، پایه فلزي جايگزين ريشه ي دندان است. روکش روي اباتمنت روي ايمپلنت دندان واقع مي شود كه ظاهر آن همانند دندان واقعي است.

ایمپلنت

جراحي ايمپلنت دندان روشي است كه ريشه هاي دندان را با ميله هاي فلزي و پيچ شكل جايگزين مي كند و روکش را با ظاهر و كاركردي همانند دندان هاي واقعي جايگزين دندان ازدست رفته يا آسيب ديده مي كند. جراحي ايمپلنت دندان يك جايگزين مناسب براي دندان هاي مصنوعي يا بريج (پل) بشمارمي آيد.

چگونگي انجام جراحي دندان به نوع ايمپلنت و وضعيت فك شما بستگي دارد. اما كل جراحي ايمپلنت دندان در چند مرحله رخ مي دهد و شامل چند روش است. مزیت اصلی ایمپلنت ها این است که تکیه گاه سخت و محکمی برای دندان جدید میباشد.

چرا ایمپلنت انجام مي شود.

ايمپلنت هاي دندان ازنظرجراحي در استخوان فك جاي داده مي شوند و بعنوان ريشه هاي دندان از دست رفته به کار مي روند. تيتانيوم در ايمپلنت ها با استخوان فك سازگار میشود، ايمپلنت نمي لغزد، توليد صدا نمي كند يا سبب آسيب استخواني به بريج ثابت يا دندان هاي مصنوعي نمي شود.

بطوركلي، ايمپلنت هاي برای زمانی مناسب است که:

 • يك يا چند دندان ازدست داده ايد.
 • استخوان فك كاملاً رشد كرده است.
 • استخوان كافي براي محكم نگهداشتن ايمپلنت ها داريد يا از امكان پيوند استخوان برخورداريد.
 • بافت دهاني سالم داريد.
 • وضعيت سالمي داريد كه التيام استخوان را تحت تاثير قرارنمي دهد.
 • به استفاده از دندان مصنوعي تمايلي نداريد.
 • مي خواهيد گفتارتان را اصلاح كنيد.
 • فرايند چندماهه درمان را حتماً به پايان مي رسانيد.

ريسك ها

جراحي ايمپلنت دندان همانند هر جراحي همراه با ريسك است. احتمال این ریسک ها خیلی کم است ولی به هرحال شاید اتفاق بیفتد

این ریسک ها عبارتنداز:

 • عفونت در محل ايمپلنت
 • صدمه يا آسيب به ساختارهاي پيراموني همچون عروق خوني يا دندان ديگر
 • صدمه به عصب كه با درد، بي حسي يا سوزش در دندان طبيعي، لثه ها، لب ها يا چانه همراه است.
 • مشكلات سينوسي، وقتي ايمپلنت هاي دنداني واقع در فك بالايي در يكي از حفره هاي سينوسي برامدگي دارند.

فرایند درمان

چون ايمپلنت دندان به يك يا چند جراحي نيازدارند، بايد ارزيابي كاملي از فرايند بشرح ذيل داشته باشيد:

بررسي كامل دندان: عكس دندان با اشعه ايكس گرفته مي شوند و مدل ها از دهان و دندان ساخته مي شوند.

برنامه درمان: اين برنامه متناسب با موقعيت تان عواملي همچون تعداد دندان هاي موردنياز براي جايگزيني و وضعيت استخوان فك را درنظرمي گيرد. در فرايند برنامه ريزي متخصص هاي دندان ازجمله پزشك متخصص دهان، فك و صورت (جراح فك و صورت و دهان) و پريودنتيست نقش دارند.

با پزشك خود درمورد شرايط پزشكي صحبت كنيد و داروهايي كه مصرف مي كنيد، مسكن يا بيهوشي عمومي. با متخصص دندان درمورد بهترين گزينه براي خود صحبت كنيد. تيم مراقبت دندان بسته به نوع بيهوشي، توصيه هاي لازم درمورد خوردن و آشاميدن قبل از جراحي را مي دهند. اگر بيهوشي عمومي داريد، برنامه ريزي كنيد كه پس از جراحي، همراه با فرد ديگري به خانه برگرديد و بقيه ي روز را استراحت كنيد.

آنچه انتظارداريد

جراحي ايمپلنت دندان معمولاً يك جراحي سرپايي در چند مرحله بشمارمي آيد:

دندان آسيب ديده كشيده مي شود.

استخوان فك براي جراحي آماده مي شود، فرايندي كه با پيوند استخوان همراه است.

جراح پس از التيام استخوان فك، ميله ي ايمپلنت دندان را در استخوان فك قرارمي دهد.

دوره ي التيام چند ماه طول مي كشد.

جراح اباتمنت را قرارمي دهد و پس از آن روکش جديد (تاج) گذاشته مي شود.

كل فرايند از شروع تا پايان چند ماه طول مي كشد- 3 تا 9 ماه و بعضاً طولاني تر. بسياري از آن زمان مختص التيام و انتظار رشد استخوان جديد در فك است.

چه موقع پيوند استخوان لازم است

جراح بايد بخش كوچكي از استخوان – معمولاً از سايت ديگري در بالا يا پايين استخوان فك- را براي تامين پایه  محكم براي ايمپلنت دندان پیوند میزند

اگر استخوان فك بقدركافي ضخيم نباشد يا خيلي نرم باشد، پيوند قبل از جراحي ايمپلنت دندان لازم است. بدلیل اینکه عمل جويدن ، فشار زيادي را به استخوان واردمي كند اگر نتواند از ايمپلنت پشتيباني كند، جراحي احتمالاً موفقيت آميز نيست. پيوند استخوان پایه ی محكم تري را براي ايمپلنت ایجاد میکند

يك تكه از استخوان در پيوند استخوان از بخش ديگر فك يا بدن- مثلاً مفصل ران- برداشته مي شود و به استخوان فك پیوند زده میشود. حدوداً 9 ماه طول مي كشد كه استخوان پیوند زده شده بقدركافي استخوان جديد را براي حمايت از ايمپلنت دندان رشددهد. در برخي موارد، حداقل پيوند استخواني لازم است كه همزمان با جراحي ايمپلنت انجام مي شود. وضعيت استخوان فك چگونگي روند كار را تعيين مي كند.

جايگذاري ايمپلنت دندان

جراح فك و دهان درطي جراحي جايگذاري ايمپلنت دندان، لثه را برش مي دهد و استخوان را با آن تماس مي دهد. سوراخ ها در استخوان حفاري مي شوند، جاييكه پایه فلزي ايمپلنت دندان جاي داده خواهدشد. باتوجه به اينكه پایه بعنوان ريشه دندان به کار گرفته میشود، عميقاً در استخوان کاشته میشود.

در اين نقطه، همچنان شكافي خواهيدداشت كه فاقد دندان است. معمولاً، روکش موقتي براي ظاهر كار گذاشته مي شود. مي توانيد روکش را براي تميزكردن و هنگام خواب برداريد.

انتظار براي رشد استخوان

وقتي پایه فلزی ایمپلنت در استخوان فك جايگذاشته مي شود.، استخوان فك رشد مي كند و با سطح ايمپلنت دندان يكي مي شود. اين فرايند، كه 6 ماه طول مي كشد، به تامين پایه  محكم براي روکش جديد كمك مي كند – دقیقا همانطوركه در دندان طبيعي­تان صورت مي گيرد.

جايگذاري اباتمنت

وقتي این فرایند كامل شود، به جراحي ديگري براي جايگذاري اباتمنت نيازداريد ( تكه اي كه روی آن روکش جدید وصل مي شود).

براي جايگذاري اباتمنت:

جراح فك و دهان دوباره لثه را براي تماس با ايمپلنت دندان مي شكافد.

اباتمنت به ايمپلنت دندان وصل مي شود.

سپس بافت لثه تقريباً بسته مي شود

در بسياري از موارد، وقتي پایه کاشته میشود، اباتمنت به پایه فلزي ايمپلنت دندان وصل مي شود. اين بدان معني است كه به جراحي بيشتري نيازي نخواهيدداشت. چون اباتمنت تا خط لثه پيش مي آيد، با بازكردن دهان قابل­مشاهده است- و بدين ترتيب دندانپزشك پروتز دندان را كامل مي كند. برخي افراد آن ظاهر را دوست ندارند و ترجيح مي دهند اباتمنت با روش مجزاي ديگري جايگذاري شود.

انتخاب روکش جديد

پس از جايگذاري اباتمنت، لثه بايد به مدت 1 يا 2 هفته قبل از اتصال به روکش التيام يابد. وقتي لثه التيام يافت، قالب گيري هاي بيشتري انجام میدهید. اين قالب گيري ها در ساخت روکش دندان با ظاهر طبيعي استفاده مي شوند. روکش نمي تواند جايگذاري شود، تااينكه استخوان فك براي پشتيباني استفاده از دندان جديد بقدركافي قوي شود.

شما و متخصص دندانپزشكي مي توانيد 2 نوع پروتز انتخاب كنيد:

 • پروتز متحرک: اين نوع به پروتز قابل برداشتن است و یک دندان سفيد مصنوعي احاطه شده توسط لثه ي پلاستيكي صورتي رنگ است. روي يك فريم فلزي نصب مي شود كه به اباتمنت ايمپلنت وصل مي شود. و با اطمينان درمحل مي چسبد. براي ترميم يا تميزي روزانه به آساني برداشته مي شود. وقتي چندين دندان در فك پاييني جايگزين مي شود غالباً يك انتخاب خوب است، اساساً چون نسبت به چندين ايمپلنت مجزا مقرون بصرفه و حتي نسبت به دندان مصنوعي مطمئن تر است.
 • پروتز ثابت: در اين نوع، پروتز براي هميشه روي يك بست ايمپلنت پيچ يا سيماني مي شود. نمي توانيد دندان را براي تميزكردن يا درطي خواب برداريد. مي توانيد چندين دندان از دست رفته را با اين روش جايگزين كنيد. هر روکش به ايمپلنت دنداني خودش وصل مي شود.

پس از جراحي

مشکلات بعد از جراحی:

تورم لثه ها و صورت

كبودي پوست و لثه ها

درد در محل ايمپلنت

اندكي خونريزي

اگر تورم، ناراحتي يا هر مشكل ديگري در روزهاي پس از جراحي بدترشود، با جراح فك و صورت تماس بگيريد. ممكن است به داروهاي آنتي بيوتيك نيازپيداكنيد.

پس از هرمرحله جراحي، تا التيام جراحي- 10 تا 14 روز بايد غذاهاي نرم مصرف كنيد. جراح از بخيه هاي قابل جذب استفاده خواهدكرد. اگر بخيه ها خودجذب شونده نباشند، پزشك آنها را 10 روز بعد مي كشد.