اصلاح طرح لبخند
روش های اصلاح طرح لبخند:

همه افراد نمیتوانند دندان های خود راسفید کنند. اگر اگر دندان های جلویی شما روکش هستند یا با مواد همرنگ دندان پرشده اند بليچينگ توصيه نمی شود. بليچینگ رنگ اين مواد را تغيير نمیدهد. در اين موارد، گزينه های ديگری مثل لمینیت یا باندینگ را بررسی كنيد.

لمینیت ها پوسته های نازك سرامیکی چسبانده شده به جلوی دندان هستند. در دندان هایی که شديداً دچار بدرنگی، لب پريدگی يا بدشكلی هستند مورد استفاده قرار میگیرند . لمینیت ها رنگ پذیر نیستند . به کسانی که به دنبال لبخند کامل و بی نقص هستند پیشنهاد میشود.

2 نوع لمینیت وجوددارند:

لمینیت های (پورسلين)  سرامیکی (غيرمستقيم) كه بايد در لابراتور دندانپزشكی ساخته شوند و مستلزم 2 جلسه معاينه است و 10 تا 15 سال يا بيشتر دوام دارند.

روكش های كامپوزيت (مستقيم) كه درآن مواد کامپوزیتی در طی يك جلسه به دندان وصل می شود.  دوام آن 5 تا 7 سال است.

باندینگ:

باندينگ ازكامپوزيت برای ترميم دندان شكسته استفاده می كند، شكاف ها را پر می‌كند و لبخندتان را دوباره شكل می دهد يا تغييررنگ می دهد. دندانپزشک مواد کامپوزیتی را به دندان میجسباند و با نور شدت بالا مواد را سفت میکند در نتیجه دندان جلا داده میشود.

بسياری از افراد باندينگ را روی پركننده های نقره ای انتخاب می كنند، چون ظاهر طبيعی تری دارد- ماده با رنگ دندان طبيعی تطبيق داده می شود.

ايراد باندينگ نسبت به پركننده های نقره، قيمت بالاتر آن است و بدليل رنگ پذیری در سيگاری ها زردرنگ می شود.

دندانپزشك می تواند به شما بگويد که كانديدای خوبی برای لمینیت هستید يا باندينگ.