روکش فلز و سرامیک دندان
انواع روکش های دندان

انواع روکش دندان

1. روکش فلزی دندان

روکش های فلزی به روکش های كاملاً ريخته گری شده ای اشاره دارند كه سرامیک فيوزشده روی غالب يا همه‌ی قسمت های دندان دارد. آلياژهای فلزی با دمای ذوب بالا برای فيوز سرامیک به سطح و جلوگيری از ذوب شدن فلز استفاده می شوند. اين عمل، اتصال سرامیک را بدون تغيير رنگ آن تضمين می‌كند.

وقتی دندان ها برای چنين روکش هایی آماده می شوند، بخش بزرگی از بافت دندان برای ايجاد فضا برای سرامیک و نيز فلز برداشته می‌شود.

 

2. روکش سرامیکی دندان

روکش های سرامیکی مقدم مرجح ترين روکش ها هستند، باتوجه به اينكه بهتر از روکش های فلزی، به آسانی با رنگ دندان مجاور تطبيق داده می شوند. اين درحالی است كه نسبت به روکش های فلزی و رزينی (پلاستيكی)، به دندان مقابل آسيب بيشتری وارد می‌كنند. برخی موارد نشان می دهند كه بخش سرامیکی روکش می‌تواند جدا شود يا از دندان پريده شود.

سرامیک كاملاً شفاف يا روکش های كاملاً سراميكی معمولاً گزينه‌ی بهتری هنگام ترميم دندان جلويی هستند. محبوب ترين روکش های سرامیکی عبارتنداز:

روکش های ايمكس

روکش های زيركنيوم

روکش های لاوا

چنين تاج هايی در لثه های عقب رفته مناسب نيستند. اينها برای دندان پشتی و عقبی كاملاً مناسب هستند.

 

3.روکش های PFM

روکش های PFM نسبت به همه‌ی روکش های سراميكی مقرون به صرفه تر هستند. با اینکه به زيبايی روکش های سرامیکی نيستند،اما همچنان كانديدای خوبی برای ترميم دندان عقبی محسوب می شوند.روکش های PFM چيزخاصی جز پیوند بين روکش های فلزی و سرامیکی نيستند. درابتدا يك پوشش فلزی تهيه می‌شود كه با دندان موردنظر كاملاً تناسب دارد. سپس يك لايه (روكش) سرامیک روی پوشش فلزی فيوز می‌شود كه به روکش يك ظاهر طبيعی می‌دهد.

روکش های فلزی دندان

مقایسه انواع روکش های دندان :

مزایای PFM:

  • روکش های PFM، پايداری و مقاومت روکش را تامين می كند.
  • روکش های سرامیکی و PFM جذابيت بالايی دارند و غالباً ترجيح داده می شود، و ظاهری طبيعی به دندان ترميم شده می دهد.
  • درصد موفقیت روکش PFM  نسبت به درمان های دیگر بیشتر است و همچنین طول عمر آن نیز زیاد است.

معايب روکش PFM

  • درمقايسه با روکش های طلا و سرامیک، لثه ها را به التهاب لثه مستعدتر می‌سازند.
  • ترميم دندان با اين روکش ها مستلزم آن است كه بخش بزرگی از ساختار دندان برداشته شود.
  • سرامیک از تاج براحتی جدا يا خرد می‌شود.
  • وقتی فلزات گران قيمت فيوز می‌شوند، بالارفتن هزينه ايراد اصلی است.

بهترين قسمت روکش ها PFM پايداری و مقاومت است كه با هيچ يك از ترميم های ديگر دردسترس امروزی مطابقت ندارد. اينها برای بيمارانی بهترين هستند كه بدنبال ظاهر طبيعی و با دوام هستند.

وقتی بريج ها بمدت طولانی لازم هستند و مشكل دندان قروچه درطول شب وجوددارد،  PFM گزينه‌­ی ترجيحی است. باتوجه به اينكه اين تاج ها تركيبی از سرامیک و فلز هستند، بسيار مقبول و معروف در سرتاسردنيا هستند. آنها مورداطمينان بيماران و نيز پزشكان هستند.

 

قيمت روکش PFM چند است؟

تفاوت های قيمتی شگرف بسته به موقعيت، اندازه‌ی روکش و تجربه‌ی دندانپزشكان مثل هميشه وجوددارند. اين درحالی است كه فلز موجود در روکش درمورد روکش PFM، دليل بيشترين تفاوت قيمتی است. اين فلز می‌تواند يك فلز نجيب باشد (معمولاً طلا)، اما می‌تواند از نوع ارزانتر مثل نقره، كبالت، كروم يا نيكل باشد. بهترين حالت، خريد روکش فيوز شده با طلا است. اين روکش از بهترين كيفيت برخورداراست، ولی گرانترين گزينه محسوب می‌شود. كاملاً می‌دانيم كه نيكل می‌تواند سبب واكنش آلرژی در برخی افراد شود.هزینه این روکش ها حدود 500 هزار تومان خواهد بود.

درمقايسه با نقل قول های ايرادشده از كلينيك های متعدد، بيشترين سوالی كه پرسيده می‌شود درمورد استفاده از كدام فلز در روکش است. تغيير قيمت پرسلين فيوزشده با روکش طلايی و پرسلين فيوزشده با نيكل براحتی تغييرمی‌كند.