روکش فلز-سرامیک دندان
روکش های PFM (روکش های فلز – سرامیک)

روکش های PFM نسبت به همه ي روکش های سراميكي مقرون به صرفه تر هستند. با اینکه به زيبايي روکش هاي سرامیکی نيستند،اما همچنان كانديداي خوبي براي ترميم دندان عقبي محسوب مي شوند.

روکش های PFM به روکش های كاملاً ريخته گري شده اي اشاره دارند كه سرامیک فيوزشده روي غالب يا همه ي قسمت هاي دندان دارد. آلياژهاي فلزي با دماي ذوب بالا براي فيوز سرامیک به سطح و جلوگيري از ذوب شدن فلز استفاده مي شوند. اين عمل، اتصال سرامیک را بدون تغيير رنگ آن تضمين مي كند.

وقتي دندان براي چنين روکش هایی آماده مي شوند، بخش بزرگي از بافت دندان براي ايجاد فضا براي سرامیک و نيز فلز برداشته مي شود.

روکش های سرامیکی مقدم (مرجح) ترين روکش ها هستند، باتوجه به اينكه بهتر از روکش های فلزی ، به آساني با رنگ دندان مجاور تطبيق داده مي شوند. اين درحالي است كه نسبت به روکش های فلزي و رزيني (پلاستيكي)، به دندان مقابل آسيب بيشتري واردمي كنند. برخي موارد نشان مي دهند كه بخش سرامیکی روکش مي تواند جداشود يا از دندان پريده شود.

چنين تاج هايي در لثه هاي عقب رفته مناسب نيستند. اينها براي دندان پشتي و عقبي كاملاً مناسب هستند.

مزاياي روکش های PFM به روکش های فلزي

  • روکش های PFM، پايداري و مقاومت روکش را تامين مي كند.
  • جذابيت بالايي دارد و غالباً ترجيح داده مي شود، و ظاهری طبيعي به دندان ترميم شده مي دهد.
  • درصد موفقیت این درمان نسبت به درمان های دیگر بیشتر است و همچنین طول عمر آن نیز زیاد است.

معايب

  • ظاهر این روکش ها خوب است، اما نسبت به انواع ديگر از جذابيت كمتري برخوردارند.
  • درمقايسه با روکش های طلا و سرامیک، لثه ها را به التهاب لثه مستعدتر مي سازند.
  • ترميم دندان با اين روکش ها مستلزم آن است كه بخش بزرگي از ساختار دندان برداشته شود.
  • سرامیک از تاج براحتي جدا يا خردمي شود.
  • وقتي فلزات گران قيمت فيوزمي شوند، بالارفتن هزينه ايراد اصلي است.

روکش های PFM چيزخاصي جز پیوند بين روکش های فلزي و سرامیکی نيستند. درابتدا يك پوشش فلزي تهيه مي شود كه با دندان موردنظر كاملاً تناسب دارد. سپس يك لايه (روكش) سرامیک روي پوشش فلزي فيوزمي شود كه به روکش يك ظاهر طبيعي مي دهد.

بهترين قسمت اين روکش ها پايداري و مقاومت است كه با هيچ يك از ترميم هاي ديگر دردسترس امروزي مطابقت ندارد.

اينها براي بيماراني بهترين هستند كه بدنبال ظاهر طبيعي و با دوام هستند.

وقتي بريج ها بمدت طولاني لازم هستند و مشكل دندان قروچه درطول شب وجوددارد،  PFM گزينه­ي ترجيحي است. باتوجه به اينكه اين تاج ها تركيبي از سرامیک و فلز هستند، بسيار مقبول و معروف در سرتاسردنيا هستند. آنها مورداطمينان بيماران و نيز پزشكان هستند.

قيمت روکش PFM چند است؟

تفاوت هاي قيمتي شگرف بسته به موقعيت، اندازه ي روکش و تجربه ي دندانپزشكان مثل هميشه وجوددارند. اين درحالي است كه فلز موجود در روکش درمورد روکش PFM، دليل بيشترين تفاوت قيمتي است. اين فلز مي تواند يك فلز نجيب باشد (معمولاً طلا)، اما مي تواند از نوع ارزانتر مثل نقره، كبالت، كروم يا نيكل باشد. بهترين حالت، خريد تاج فيوزشده با طلا است. اين تاج از بهترين كيفيت برخورداراست، ولواينكه گرانترين گزينه محسوب مي شود. كاملاً مي دانيم كه نيكل مي تواند سبب واكنش آلرژي در برخي افراد شود.

درمقايسه با نقل قول هاي ايرادشده از كلينيك هاي متعدد، بيشترين سوالي كه پرسيده مي شود درمورد استفاده از كدام فلز در روکش است. تغيير قيمت پرسلين فيوزشده با تاج طلايي و پرسلين فيوزشده با نيكل براحتي تغييرمي كند.

ساير انواع روکش ها

سرامیک كاملاً شفاف يا روکش های كاملاً سراميكي معمولاً گزينه ي بهتري هنگام ترميم دندان جلويي هستند. محبوب ترين روکش های سرامیکی عبارتنداز:

روکش های ايمكس

روکش های زيركنيوم

روکش های لاوا