بخش ها

ما دارای بخش های درمانی زیادی
هستیم

بیمارستان کودکان ما از فناوری پیشرفته و پیشرفته استفاده می کند و تیمی از متخصصان واقعی را استخدام می کند.

ما از آخرین پیشرفت ها در تشخیص و درمان استفاده می کنیم تا بهترین نتایج را کسب کنیم.

ما در پزشکی جنسی تخصص داریم ، بی اختیاری ادرار و..

قلب شما در انستیتوی پیشرفته قلب و عروق ما از بهترین دستهاست.

مراقبت های دندانپزشکی بزرگی از جمله کاشت دندان زیبایی و مراقبت های اورژانس را ارائه می دهد.

روشهای آندوسکوپی ما شامل برونکوسکوپی ، توراسنتز و قرار دادن لوله سینه است.

تماس با ما

ایجاد یک رزرو و
ملاقات ما

لس آنجلس

خیابان 12
ایمیل: info@mediclinic.com
تلفن: +88 (0) 101 0000 000

کالیفرنیا

خیابان 13
ایمیل: info@mediclinic.com
نلفن: +88 (0) 101 0000 000

نیویورک

خیابان 12
ایمیل: info@mediclinic.com
تلفن: +88 (0) 101 0000 000

واشنگتن

خیابان 5
ایمیل: info@mediclinic.com
نلفن: +88 (0) 101 0000 000

    ×

    سلام بازدید کننده گرامی

    ×