0

درمان ریشه

مراقبت های لازم پس از درمان ریشه معرفی درمان ریشه پالپ یا مغز دندان، منطقه ای نرم در مرکز دندان می باشد. در این منطقه علاوه بر عصب، عروق خونی نیز قرار دارد. وقتی پالپ دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه گردد، دندانپزشک برای نجات...

247

علت عصب کشی ناموفق ریشه دندان

دلایل ناموفق بودن عصب کشی ریشه دندان و راه حل آن : علت درد و تورم بعد از عصب کشی دندان چیست ؟ در این مقاله در خصوص عوامل عصب کشی ناموفق که پس از مدتی سبب درد یا عفونت مجدد میشود پرداخته است. باید...

×

سلام بازدید کننده گرامی

×