Header

به مرکز دندانپزشکی دکتر احسان صادقی نژاد خوش آمدید

تضمین 
لبخند  زیبای 
آرامش 
احساس بدون درد 
شما با ما

<< بیماران گرامی >>

با توجه به پر بودن تایم مطب کودکان و بزرگسالان
پذیریش ویزیت و درمان از ابتدای سال آینده امکان پذیر است.

×

سلام بازدید کننده گرامی

×