0

درمان درد عفونت دندان

انواع عفونت مربوط به دهان و دندان : استفاده از داروها و روش های زیر که بر حسب علت درد یا عفونت تجویز می شود و در اینجا توضیح می دهیم از بهترین روش های درمان درد و عفونت دندان است. عفونت لثه: عفونت تنها...

<< بیماران گرامی >>

با توجه به پر بودن تایم مطب کودکان و بزرگسالان
پذیریش ویزیت و درمان از ابتدای سال آینده امکان پذیر است.

×

سلام بازدید کننده گرامی

×