قیمت: 50000 تومان
قیمت: 50000 تومان

درمانهای دندانپزشکی

0
0
0
قیمت بستگی به تعداد دندانها دارد
0
دارای 5 سال گارانتی
0
قیمت: 800000 تومان
0
کامپوزیت/سرامیک
0
مجموع تومان

<< بیماران گرامی >>

با توجه به پر بودن تایم مطب کودکان و بزرگسالان
پذیریش ویزیت و درمان از ابتدای سال آینده امکان پذیر است.

×

سلام بازدید کننده گرامی

×