بایگانی دسته بندی ها خدمات دندان پزشکی

اطلاعات عمومی دندانپزشکی

بعضی مواقع شما می توانید بجای استفاده از پرکردگی و ترمیم دندانهای آسیب دیده از inlays و onlays استفاده کنید. موادی که جهت پر کردن دندان استفاده می شوند در ابتدا حالت نرم دارند ولی به مرور حالت و شکل اصلی دندان را به خود گرفته و سفت می شوند. مواد inlays و onlays می […]