بهداشت و تغذیه


بیماری های دندان

دندان های شیری عمر مشخصی دارند و تا حدود 12 سالگی می افتد و جای آن ها را دندان های دایمی میگیرد.

     دندان های دایمی به طور معمول در دو صورت از دست می رود

    بیماری

    ضربه

  • ضربه شدید می تواند موجب آسیب و حتی از دست دادن یک یا چند دندان شود.
  • استفاده از دندان به عنوان ابزار (بازکردن در بطری، شکستن یخ،…) باعث شکستگی و گاه از بین رفتن دندان می شود.
  • بعضی عادت ها می تواند به از بین بردن دندان بیانجامد مثل جویدن ناخن، نگهداشتن خودکار یا سوزن با دندان،تنباکو در دهان و ساییدن دندان ها.
  • دندان قروچه و فشردن زیاد دندان ها به هم به تاج و حتی ریشه دندان لطمه می زند.
  • بیماری لثه؛ جدی ترین مشکل دهان در سنین بالای 35 سالگی محسوب می شود کهدندان های سالم لق شده و می افتند. مشکل لثه در مراحل اولیه ژنژیویت و در مراحل پیشرفته پریودنتیت خوانده می شود. عامل ایجاد آن پلاک _ میکروبی است که اگر با مسواک و نخ دندان حذف نشود، تولید جرم می کند که پیامد آن ابتدا التهاب و کم کم عفونت لثه است. متاسفانه این را بیماری خاموش می نامند و تا ایجاد عوارض جدی و غیرقابل برگشت، خود شخص متوجه نمی شود.
  • پوسیدگی دندان بیماری دیگری است که اگر پیشگیری و یا درمان نشود، به از دست رفتن دندان می انجامد.                                                                                                                                                                                          سایر زمینه های از دست دادن دندان ها عبارتند از:                                                                                              سیگار کشیدن، مصرف زیاد الکل، تغذیه نامناسب داروهایی مانند پرتودرمانی.این موارد زمینه را فراهم می کنند و اگر فرد زیر نظر دندانپزشک باشد و بهداشت دهان را رعایت کند،ضمن کنترل عوامل مخرب، می تواند دندان ها و لثه سالم داشته باشد.

 


Page ۱ of ۳۱۲۳