مراقبت های پس از فلورایدتراپیفلوراید تراپی یک روش جلوگیری از پوسیدگی دندان است. فلوراید تراپی برای دندانهای شیری و دندانهای دایمی قابل اجراست اما توصیه میشود که در 6 سالگی همزمان با رویش اولین دندان دایمی انجام شود.

مراقبتهای پس از فلوراید تراپی :

  • معمولا زمان فلوراید تراپی 4 دقیقه است بعد از آن از کودک بخواهید آب دهان خود را کاملا خارج کند.
  • بین 2 تا 4 ساعت باید از خوردن اجتناب شود.
  • در صورت ضرورت می تواند بعد از درمان آب نوشید.
  • در وعده های غذایی پس از فلوراید تراپی از غذاهای نرم استفاده شود.
  • برای اینکه مدت زمان بیشتری دندانها در مجاورت با فلوراید قرار گیرند و اثر بخشی آن بیشتر شود ، تا فردای آن روز از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن خود داری شود.
  • پس از فلوراید تراپی هر 6 ماه یکبار توسط دندانپزشک ویزیت شوید تا در صورت نیاز، درمان دوباره تکرار شود.