مراقبت های پس از جرمگیریدستورالعمل هایی برای مراقبت پس از جرمگیری

در صورتی که جرمگیری عمیق بوده و در طول درمان از بی حسی استفاده شده است، تا از بین رفتن بی حسی از خوردن و جویدن غذا خودداری کنید.

پیش از غذا خوردن بعد از جرمگیری حداقل دو ساعت صبر کنید . پس از آن در چهل و هشت ساعت اول (به طور ایده آل در هفتاد و دو ساعت اول) تنها از غذاهای نرم استفاده کنید.

  • تا زمان بهبودی کامل از خوردن غذاهای تند و پر ادویه و نوشیدن الکل خودداری کنید.
  • تا هفتاد و دو ساعت از استفاده از محصولات تنباکو خودداری کنید.
  • در شب اول مناطق جرمگیری شده را با مسواک نرم به آرامی تمیز کنید.
  • پس از چهل و هشت ساعت از دهانشویه استفاده کنید.
  • اگر دارویی برایتان تجویز شده است، حتی با وجود از میان رفتن علائم مشکل، دوره کامل آن را استفاده کنید.

اگر انجام جرمگیری هر گونه ناراحتی را برایتان ایجاد کرد:

  • پیش از رفع اثر بی حسی از مسکن های ضد درد طبق دستور دندانپزشک استفاده کنید.
  • با آب نمک گرم دهان خود را بشویید.
  • اگر بیش از سه روز خونریزیتان ادامه پیدا کرد شبا دندانپزشک معالج خود تماس بگیرید.