لامینت سرامیکی دندان
براي افراد دارای دندان هاي لب پريده يا بدرنگ، لبخندزدن يك تجربه ي دردناك ازنظر حسي و فيزيكي است. گزينه هاي بسياري وجوددارند كه به رفع مشكلات دندان كمك مي كنند و يكي از محبوب ترين ها براي بيماران مسن، لمینیت سرامیکی (پورسلين) است.

لمینیت های سرامیکی

لمینیت های سرامیکی، پوسته هایی از سرامیک(پورسلين ) شكل داده شده متناسب با كل سطح جلويي دندان هستند. محكم هستند، ظاهر طبيعي دارند و مطابق با شكل و رنگ خود دندان ساخته مي شوند.

براي آماده سازي دندان براي لمینیت، دندانپزشك تقريباً 1 ميلي متر از مينا را از سطح هر دندان خواهدبرداشت. سپس قالبگيري داخل دهان انجام مي شود، قالب شكل مي گيرد و به لابراتوار فرستاده مي شود و درآنجا لمینیت هاي مخصوص شما توسط دندانساز ساخته مي شوند.

نهايتاً با آماده شدن لمینیت ها دندانپزشك آنها را با سيمان مخصوص به دندان وصل مي كند.

آيا لمینیت ها انتخاب خوبي براي من هستند؟

دندان هاي بدرنگ، لب پريده، پوسيده يا بسيار بدشكل كانديداهاي خوبي براي لمینیت ها بشمارمي آيند. همچنين در موقعيت هايي استفاده میشوند كه شكاف اندك بين 2 دندان و مشكلات مرتبط با بايت و تراكم اندك وجوددارد.

درمورد لمینیت های سرامیکی با دندانپزشك صحبت كنيد. اگر آنها مثمرثمر باشند، بخشي از فرايند طراحي خواهندشد. دندانپزشك مي داند كه شما خواهان اصلاح دندان و در جستجوي لبخند جديد خود هستيد. با تصويربرداري، حتي مي توانيد پيش نماي دندان جديد را مشاهده كنيد.

مزايا و معايب

يكي از بزرگترين محاسن لمینیت سرامیکی آن است كه ساختار بسيار اندكي از دندان ازدست مي رود و به اندك بيهوشي براي درمان نيازداريد. مواد بكاررفته در ساختن آنها به تغيير رنگ براثر قهوه، چاي و ساير موادغذايي كه دندان طبيعي در مقابل آن بي حفاظ است مقاومت هستند.

چون كمي از ميناي دندان برداشته مي شود، روش برگشت ناپذير است. بخاطرداشته باشيد كه وقتي سيماني شود، اصلاح رنگ امكانپذير نيست. ممكن است حساسيت دمايي براي چند روز داشته باشيد. روكش ها محكم هستند اما ممكن است با جويدن يخ و  ناخن جويدن صدمه ببينند، لذا بايد از اين عادات دست برداريد.

چگونه از آنها مراقبت كنيم.

بهداشت روتين خود را حفظ كنيد دندانپزشك يا متخصص بهداشت از پوليش غيرسايشي درطي جلسات معاينه منظم استفاده مي كند.

حتي افرادي هم كه بسيار مراقب دندان هاي خود هستند مي توانند شاهد يك تغيير بزرگ با لمینیت های سرامیکی باشند