فلورایدتراپی
فلورايد چيست؟

فلورايد عنصر موجود در طبيعت است كه دندان را تقويت می كند. اين ماده به پيشگيری از پوسيدگی كمك می كند. متخصصين می گويند كه بهترين راه پيشگيری از پوسيدگی استفاده از منابع فلورايدی است.

فلورايد بصورت طبيعی در منابع آبی در مقادير كم يافت می شود. برخی غذاها مثل گوشت، ماهی، تخم مرغ و چای حاوی فلورايد هستند. اين ماده در برخی مناطق به آب افزوده می شود. بسياری از خميردندان ها، دهانشويه ها و درمان های حرفه ای حاوی فلورايد هستند.

فلورايد در چه مواردی كاربرد دارد؟

فلورايد مینای دندان را تقويت مي كند. فلورايد همچنين به توقف توليد اسيد توسط باكتری ها كمك می كند.

فلورايد می تواند دندان را به 2 روش ، از بيرون يا دورن تقويت كند.

دندان ، فلورايد روی سطح بيرونی را به چند روش جذب می كند:

وقتی درمان فلورايد تراپی را در مطب دندانپزشك انجام میدهید.

وقتی با خميردندان حاوی فلورايد مسواك می زنيد يا دهانشويه‌ی فلورايدی مصرف می كنيد.

فلورايدهايی كه ازطريق ايجاد تماس با سطح بيرونی دندان جذب می شوند، فلورايدهای موضعی ناميده می شوند.

فلورايد همچنين دندان را از داخل تقويت می كند. فلورايد بلعيده شده وارد جريان خون می شود و با رشد يافتن دندان دائمی، بخشی از آن می شود. كه فلورايد سيستمی ناميده می شود. دندان محكمتر می شود، لذا تخريب مينا توسط اسيدها سخت تر می شود.

مقادير كمی فلورايد در غذا

فلورايد تراپی در مطب معمولاً به كودكان ارائه می شوند، باتوجه به اينكه دندان ها درحال رشد هستند. كودكی كه سابقه ی پوسيدگی دارد يا در خطر پوسيدگی است، بايد فلورايد اضافی (بيشتری) را مصرف كند. بسياری از بچه ها درمان های فلورايدی را هر 6 ماه كسب می كنند. درمان ها محافظت اضافی درمقابل پوسيدگی ها ارائه می كنند، حتی اگر كودكان پيش ازاين آب حاوی فلورايد نوشيده باشند.

دهانشويه های حاوی فلورايد به كودكان دارای سابقه ی پوسيدگی يا ريسك بالای خرابی دندان كمك می كند. اين دهانشويه ها به كودكان بالای 6 سال توصيه می‌شود. اين قبيل دهانشويه ها را در اكثر فروشگاه ها می توان يافت. ژل ها و دهانشويه های فلورايدی تجويزشده كه سطح بالاتر فلورايد را تامين می كنند، همچنين دردسترس هستند.

مكمل های حاوی فلورايد بطوركلی به كودكان 6 ماه تا 16 سالی داده می شوند كه سطوح پايين فلورايد در آب نوشيدنی دارند و در معرض ريسك بالای پوسيدگی و خرابی دندان هستند. اين مكمل ها درقالب مايعات يا قطره برای كودكان كم سن و سال تر و بصورت قرص برای بچه های بزرگتر دردسترس هستند. پزشك متخصص اطفال يا دندانپزشك هر دو می توانند اين مكمل ها را تجويز كنند.

درمان های فلورايدی به پيشگيری از پوسيدگی در بچه ها و بزرگسالان كمك می كنند. هركسی كه در ريسك پوسيدگی دندان باشد، كانديدای خوب برای درمان های فلورايدی موضعی محسوب می شود. فلورايد مستقيماً در دندان استفاده می شود.

عواملی كه ريسك پوسيدگی دندان را افزايش می دهد، عبارتنداز:

سابقه ی حفرات (پوسیدگی)

معاينه های بسيار كم

عادات مسواك نزدن

عادات غذايی بد ، بالاخص مصرف مكرر اسنك ها

بسياری از داروهای رايج سبب خشك شدن دهان می شوند. نمونه ها عبارتنداز آنتی هيستامين ها و داروهای فشارخون بالا، اضطراب و افسردگی. بدون بزاق كافی، پوسيدگی دندان سريعاً بدتر می‌شود.

آماده سازی

قبل از داشتن فلورايد تراپی در مطب، دندان بايد تميزشود. دندانپزشك بايد قبل از فلورايد تراپی نسبت به حذف پلاک‌های دندانی و جرم ها اقدام کند. اگر از ژل يا دهانشويه ی حاوی فلورايد در خانه استفاده می كنيد، ابتدا دندان را كاملاً مسواك بزنيد و نخ دندان بكشيد. استفاده از محصولات حاوی فلورايد در شب و قبل از خوابيدن بسيار خوب است. وقتی در خواب هستيد، احتمال شسته شدن فلورايد كمتر است.

فلورايد تراپی چگونه انجام می شود :

فلورايد تراپی كه در مطب انجام میشود ، فلورايد بيشتری نسبت به خميردندان يا دهانشويه های فلورايدی بدون نسخه دارند. درمانی های کلینیکی ازنظر شيميايی متفاوت هستند و بمدت طولانی‌تری روی دندان می مانند.

فلورايد بصورت ژل، فوم يا وارنيش در جلسه ی معاينه استفاده می شود. فوم يا ژل حاوی فلورايد بمدت 1 تا 4 دقيقه با كمك يك تری(پلاک‌های شفاف) استفاده می شوند كه شبيه محفاظ دهانی بنظرمی رسد. وارنيش فلورايد برای تقويت دندان مستقيماً روی بخش هايی از دندان زده می شود كه احتمال ايجاد پوسیدگی بالاست. مزيت وارنيش به ژل يا فوم همين است. وارنيش همچنين حاوی غلظت بسيار بالای فلورايد است. فلورايد موضعی طعم های مختلفی دارد، اما نبايد هرگز بلعيده شود.

همه بايد از خميردندان حاوی فلورايد استفاده كنند. مراقب كودكان باشيد. احتمال بلعيدن خميردندان در آنها بالاست. فقط به اندازه ی يك نخود از خميردندان روی مسواك آنها قراردهيد. آنها را به دور ريختن خميردندان درصورت امكان تشويق كنيد. از خميردندان های طعم دار كه امكان بلعیدن را بالا می برند، پرهيز كنيد.

درمان تكميلی

بمدت حداقل 30 دقيقه پس از فلورايدتراپی حرفه ای نخوريد، نياشاميد يا سيگار نكشيد. اين كار به افزايش تماس فلورايد با دندان كمك می كند.

ريسك ها

فلورايد درصورت مصرف صحيح ايمن و موثر است. اين درحالی است كه در دزهای بالا خطرناك است. همه ی والدين بايد به مصرف فراورده های حاوی فلورايد ازجمله خميردندان در خانه نظارت داشته باشند.

بلعیدن مقادير بسيار بالای فلورايد توسط بچه ها سبب حالت تهوع می شود. همچنين مقادير بالا می توانند سبب تشكيل لكه روی مينای دندان درحال رشد شوند. لكه ها وقتی قابل رويت خواهند بود كه دندان ها اصطلاحاً برسند (جوانه بزنند). در مورد اين نگرانی ها با متخصصين دندانپزشكی صحبت كنيد. وی بهترين محصولات حاوی فلورايد را برای كودك شما توصيه می كند.

چه موقع تماس با متخصص بگيريد.

صحبت كردن با دندانپزشك يا متخصص بهداشت درمورد مصرف محصولات حاوی فلورايد اهميت دارد. دندانپزشك يا متخصص بهداشت همه‌ی منابع فلورايد مكمل را بررسی می‌كنند و تعيين می كنند كداميك برای شما يا فرزندتان بهترين است.