علت نا موفق بودن درمان ریشه دندان

دندانپزشک خوب در کرج

علت ناموفق بودن عصب کشی (درمان  ریشه دندان):

دلایل شکست درمان ریشه:

1- وجود کانال ها فرعی یا اضافی:

گاهی اوقات مجرای ریشه منشعب میشود و شناسایی این انشعابها که ممکن است بسیار جزئی باشند سخت بوده و دسترسی به آن میتواند دشوار باشد. به همین علت یک انشعاب مجرای ریشه ممکن است به درستی درمان شود در حالی که مجرای دیگر به طور کامل مورد غفلت قرار گیرد.

2- نادیده گرفتن مجراهای ریشه:

دندان ممکن است کانال های اختصاصی بیشتری نسبت به چیزی که دندانپزشک پیش بینی کرده بود، داشته باشد و در این موارد و به خصوص زمانی که کانال پیش بینی نشده بسیار کوچک هستند، ممکن است شناسایی نشوند. در این حالت کانال بدون درمان باقی مانده و مشکلاتی ایجاد مینماید.

3- ترک داشتن دندان ها:

ترکهایی که در دندانها تشکیل میشوند، فضایی ایجاد میکنند که میتواند محل تجمع باکتریها باشد. متاسفانه بر خلاف کانال ریشه که دندانپزشک میتواند به آن دسترسی داشته باشد و آن را تمیز کرده و مهر و موم کند، ترکها را نمیتوان درمان کرد بنابراین زمانی که عفونت ایجاد شود، نمیتوان آن را درمان کرد و همین امر منشا بسیاری از مشکلات میشود. هنگام انجام درمان ریشه، دندانپزشک ممکن است نداند که ترکی در دندان وجود دارد (در بسیاری از موارد شناسایی آن ممکن است امکان پذیر نباشد) یا ممکن است اهمیت ترکی که دیده میشود، ناچیز تصور شود. در موارد دیگر، ترکهایی که مشکلاتی در دندان ایجاد کرده اند پس از درمان اولیه ریشه ایجاد شده اند.

4- باز شدن محل عمل:

حفره ی تاج دندان که پس از اتمام درمان ریشه، پانسمان یا ترمیم میشود ممکن است به مرور زمان دچار مشکل شود. در این صورت باکتریها ممکن است دوباره وارد کانال دندان شده و عفونت ایجاد کنند. نشت آلودگی از دندان میتواند منبع تحریک مداوم بافتهای اطراف ریشه شود.

5- ترمیم دندانی نامناسب:

ترمیم نهایی نامناسب یا ناقص (ترمیم دائمی پس از اتمام درمان ریشه جایگذاری میشود)، میتواند موجب ورود مجدد آلودگیها به دندان شود.  این وضعیت را نشت تاجی (coronal leakage) میگویند و علت اصلی شکست مجرای ریشه به حساب می آید.

6- فقدان مهارت بالینی:

تحقیقات نشان داده است درمانی که توسط اِندودنتیست (متخصص درمان ریشه) انجام میشود، میزان موفقیت بالاتری دارد. همچنین این امکان وجود دارد که درمان ریشه در شما کاملا موفقیت آمیز بوده اما خود دندان مشکلاتی به علت فاکتورهای دیگر داشته است، مانند :

1- دندان شکسته یا ترک خورده است:

دندانهایی که تحت درمان ریشه قرار گرفته اند، به ندرت از نظر ساختاری مانند سابق هستند. به همین علت اغلب نیاز به جایگذاری روکش دارند تا مقاوم شده و محافظت شوند.
در صورتی که دندانی که تحت درمان ریشه قرار گرفته است، بشکند ممکن است مجبور به کشیدن آن شویم.البته چنانچه محل شکستگی بالای لثه باشد امکان درمان با روش post & core وجود دارد

2- دندانی که پوسیدگی گسترده یا بیماری لثه دارد:

دندانهایی که درمان ریشه داشته اند، درست مانند دندانهای دیگر در خطر ایجاد پوسیدگی دندان و بیماری لثه قرار دارند. در صورتی که پوسیدگی پیشرفت کند در نهایت به از دست دادن دندان منجر میشود.


Recommended Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *