روکش استیل دندان شیری کودکان
روکش استیل دندان شیری کودکان Stainless Steel Crown

 

چگونه روکش استیل (S.S. Crown) می‌تواند دندان شيری را حفظ كند؟

   روکش استیل دندان شیری کودکان برای درمان دندانهایی که پوسیدگی زیادی دارند و یا عصب کشی (پالپوتومی) شده اند استفاده می شود تا دردراز مدت نشکند.روکش استیل دندان شیری در سایزبندی کوچک تا بزرگ و به شکل پیش ساخته وجود دارند.ما بر اساس شکل و اندازه دندان کودک روکش استیل را فرم میدهیم و آن را روی دندان شیری می چسبانیم.این روکش روی دندان شیری باقی می ماند و هنگام لق شدن و افتادن دندان شیری چسبیده به آن از دهان خارج می شوند.

روکش استیل دندان شیری

روکش استیل دندان شیری


روکش استیل دندان شیری

روکش استیل دندان شیری

هرچند دندان شيری موقتی است، ولی دندان های شیری به اندازه دندان های دائمی در بزرگسالان اهمیت دارد زیرا دندان‌های شیری فضای دندان‌های دائمی را حفظ می‌کنند تا در موقعیت طبیعی خود قرار بگیرند. دندان هاي شيری، نقش كمكی در صحبت كردن و جويدن غذا ايفا می‌كنند  و فضای مورد نياز را برای دندان دائمی حفظ می‌كنند. 

 

 

اس اس کراون

اس اس کراون

 

 

درمان روکش استيل دندان شیری

وقتی دندان شيری دچار پوسيدگی گسترده مي­شود و استفاده از ساير مواد پركننده موفقيت آميز نيست، توصيه آكادمی دندانپزشكی كودكان (AAPD) حفظ دندان با روکش استيل است، بالاخص اگر دندان به درمان پالپوتومی رسيده باشد. دندانپزشك پس از رفع پوسيدگی، روکش پيش ساخته از استيل را با دندان متناسب خواهدكرد و آن را می چسباند. برخی مزايای اين قبيل روکش ها بشرح ذيل هستند:

  • بادوام تر بودن
  • حفاظت پوشش كامل برای دندان
  • حساسيت بسيار كم
  • احتمال كمتر به درمان مجدد
  • موفقيت بيشتر نسبت به پركننده های فلزی در كودكان
  • انتخاب خوبی برای كودكانی است كه به بيهوشی عمومی نيازدارند.
  • غالباً بعنوان حفظ فضا استفاده می شود.

اگر پالپ دندان درگيرشود، دندانپزشك قبل از قرار دادن روکش ، مجبور به انجام پالپوتومی می شود.