درمان ریشه(عصب کشی)
درمان ریشه دندان (عصب کشی دندان) چيست؟

درمان ريشه دندان شامل مراحل خارج کردن بافت عروقی-عصبی آسب دیده و آلوده میکروبی تاج و ریشه دندان بعلاوه شکل دهی و پر کردن کانالهای ریشه دندان است. پالپ دندان، مجموعه اعصاب و عروق تغذیه کننده هر دندان است که در یک فضای خالی در مرکز تاج دندان قرار دارد. درصورت بروز آسيب، پالپ مرده يا بيمار برداشته می شود، فضای باقيمانده کانالهای ریشه تميز می شود، شكل داده می شود و پر می شود. اين روش روت کانال (درمان ریشه) است.

شايع ترين عوامل مرگ يا آسيب پالپ بشرح ذيل هستند:

پوسيدگی عميق

دندان ترك خورده

آسيب به دندان همچون ضربه ی شديد به دندان

وقتی پالپ عفونی يا مرده شود، اگر بدون درمان رها شود، چرك در نوك ريشه ی دندان در داخل فك ايجاد می شود و آبسه تشكيل می شود. آبسه استخوان اطراف دندان را تخریب می كند و سببایجاد ضایعه و کیست در داخل فک می گردد که ممکن است با ترشح چرک از لثه همراه باشد.

درمان ريشه چگونه انجام می شود؟

درمان كانال ريشه شامل چند مرحله است كه بسته به شرایط و موقعيت دندان، در یک چند جلسه انجام می شود. اين مراحل عبارتنداز:

ابندا پوسیدگی های دندان کاملا برداشته می شود تا به محل رسیدن پوسیدگی به بافت عصبی دندان برسیم.سپس با تراش بخشهای لازم ، فضای لازم برای دسترسی به کانالهای دندان ایجاد می شود .

سپس طول ریشه دندان با استفاده از دستگاه دیجیتال یا رادیو گرافی تعیین می شود.

  • در مرکز ما از معتبر ترین و دقیق ترین دستگاه دیجیتال تعیین طول ریشه دندان (اپکس فایندر ) با نام تجاری Root ZX ساخت ژاپن برای این کار استفاده می شود.
دستگاه دیجیتال تعیین طول ریشه دندان اپکس فایندر Root zx

     دستگاه دیجیتال تعیین طول ریشه دندان اپکس فایندر Root zx

 

پس از برداشتن پالپ آسيب ديده (پالپكتومی)، كانال های ريشه و اتاقك پالپ تميز می شوند، گشاد می شوند و برای آماده سازی جهت پركردن شكل داده می شوند.

اگر بيش از يك جلسه نياز باشد، پركننده ی موقت در حفره ی تاج برای حفاظت دندان گذاشته می شود.

  • در مرکز ما علاوه بر موارد استاندار درمان ریشه از جدیدترین تکنولوژی لیزر در دندانپزشکی برای از بین بردن هرگونه بافت عصبی یا باکتری های باقی مانده در کانال دندان هم استفاده می شود.با این کار کانال های دندان استریل شده و درصد موفقیت درمان به بالاترین حدممکن می رسد.

 

 

درمان-ریشه-دندان-با-لیزر

  درمان-ریشه-دندان-با-لیزر

پركننده موقت برداشته می شود و اتاقك پالپ و كانال ريشه بصورت دائمی پر می شود. يك ماده كائوچويی و مخروطی بنام گوتا پرکا درون هر كانال جای داده می شود و غالباً با سيمان در محل مهرو موم می‌شود.

تاج دندان معمولاً در آخرين مرحله برای بازگرداندن شكل و ظاهر طبيعی به دندان ترمیم و بعدا در صورت نیاز روکش می شود.

عمر دندان درمان ریشه شده شده چقدر است؟

عمر و دوام دندان عصب کشی شده يا ترميم شده درصورت مراقبت صحيح هميشگی است. چون پوسيدگی دندان حتی در دندان درمان شده رخ می دهد، بهداشت دهانی خوب و بررسی های دندانی منظم بمنظور پيشگيری از مشكلات بيشتر ضروری هستند.ممکن است پس از ترمیم دندان برای پیشگیری از شکستن احتمالی تاج دندان نیاز به گذاشتن روکش روی دندان باشد .

 

روش قابل استناد در تعيين موفقيت يا عدم موفقيت درمان كانال ريشه، مقايسه عكس های رادیوگرافی چن ماه بعد با عكس های قبل از درمان است. اين مقايسه نشان خواهدداد استخوان ازدست رفته يا بازیابی شده است.