ترمیم همرنگ دندان با گلاس آینومر
ترمیم همرنگ دندان با گلاس آیونومر

پركننده هاي گلاس آيونومر ساخته شده از آكريليك و فلوروآلومينوسيليكات- شيشه هستند. آنها با استفاده از يك واكنش شيميايي به دندان تان متصل مي شوند و اتصال بسيار قوي را مي سازد. پركننده مستقيماً روي دندان سيماني مي شود و هيچ آماده سازي واقعي قبل از اينكه با آن متناسب شوند، نيازنيست. برخي دندانپزشكان مدعي هستند كه پركننده هاي گلاس آيونومر خيلي قوي نيستند و فقط 5 سال دوام دارند.

كاربرد پركننده ي گلاس  آيونومر

بعنوان پايه يا سيمان براي ساير فرم هاي پركننده بالاخص اگر حفره بزرگ باشد يا حفره به زير خط لثه برسد.

براي كودكان و بچه هاي كوچك، هيچ تراش يا آماده سازي نيازنيست و لذا درد حداقل است.

براي دندان جلويي و سطوحي كه براي ج.یدن استفاده نمی شوند.

مزاياي پركننده ي گلاس آيونومر

تطابق نزديكي با رنگ دندان دارد.

غالباً هيچ آماده سازي نيازنيست، قبل ازاينكه با پركننده ي گلاس آيونومر مناسب شوند. اين بدان معني است كه در بچه هاي داراي پوسيدگي هاي گسترده گزينه ي محبوبي است.

باگذشت زمان فلورايد رها مي كنند و لذا دندان را تقويت و سلامت دندان را حفظ مي كنند.

بطوراستثنائي به دندان متصل مي شوند و لذا از هرگونه پوسيدگي بيشتر اجتناب مي كنند.

معايب پركننده ي گلاس آيونومر

از ساير مواد پركننده خيلي ضعيف تر و مستعد فرسايش سريع است.

اگرچه به رنگ دندان نزديك است، با رنگ دندان اصلي كاملاً مطابقت ندارد.

درمان با  گلاس آيونومر زمان زيادي طول مي كشد، باتوجه به اينكه هر لايه بايد بصورت جداگانه سيماني (متصل) شود.