بستن فاصله دندانها
دیاستم شكاف بين 2 دندان است و ممكن است در هر قسمتی از دهان رخ دهد. بطوركلی بين 2 دندان جلويی يافت می شود. غالبا منابع دندانی به گفته ی انجمن دندانپزشكی آمريكا (ADA)، گزارش می كنند كه بين 1.6 و 25.4 درصد بزرگسالان آمريكا دچار شكاف در اين بخش از دهان هستند. و اگرچه اين می تواند ناراحت كننده باشد، دندانپزشك می تواند آن را با گذشت زمان درمان كند. دندانپزشكان بالاخص می توانند از باندينگ دندان در شكاف ها برای استتاركردن موثر اين فضای نامطلوب استفاده كنند.

باندينگ دندان چيست؟

باندينگ دندان يك درمان زيبايی محسوب می شود كه از رزين كامپوزيت همرنگ دندان استفاده می كند. دندانپزشك اين رزين را برای پوشش شكاف بين دندان های پيشين جلويی با شكل و اندازه ی خواسته شده قرار میدهد.

روش نسبتاً ساده است و می تواند در طی يك جلسه انجام شود. ابتدا دندانپزشك درجه رنگ ماده ی باندينگ را انتخاب خواهد كرد كه ترجيحاً با رنگ دندان خودتان مطابقت دارد. سپس، سطح دندان جلويی را برای دريافت ماده ی باندينگ آماده میکند. در اين لحظه، دندانپزشك به آرامی دندان را اچ میکند (استفاده از ژل اسیدی برای ایجاد سطح سخت میکروسکوپیک روی مینای دندان یا عاج دندان که رزین ها روی آن پیوند می خورند (می چسبند). و سپس مايع نرم كننده ای را برای آسانترشدن چسبيدن باندينگ بكار می‌گيرد.

استفاده از ماده

وقتی دندان آماده شد، باندينگ استفاده می شود. اين ماده يك بافت شبه بتونه ای دارد كه به دندانپزشك امكان می دهد درحاليكه در دهان گذاشته است، آن را شكل دهد و قالب گيری كند. وقتی ظاهر دندان جلويی ازنظر دندانپزشك رضايت بخش بود، از نور فرابنفش برای سفت كردن باندينگ درمحل استفاده می كند. سپس ماده­‌ی باندينگ با جلوگيری از پرتوگيری داخل لب ها جلاداده می شود

كانديداهای خوب

باندينگ برای بستن شكاف های بين دندان در برخی افراد استفاده می شود اما بايد بخاطر داشت كه جايگزين درمان ارتودنسی نيست. دياستما به گفته ی انستيتوی ملی سلامت (NIH) دربرخی افراد با باندينگ تنها درمان نمی شود. اگر مشكلات دندانی ديگری – همچون دندان كج يا خميده يا بايت ناهمترازی- علاوه بر شكاف داريد دندانپزشك ملاقات با ارتودنتيست را توصيه خواهدكرد.

اگر مشكل دندان شما يك شكاف كوچك بين 2 دندان جلو است، درمان ارتودنسی لازم نيست و دنداپزشك به بستن شكاف با روش باندينگ می پردازد. پس از معاينه ی دندان ها، وی اطمينان خاطر می دهد كه اين روش درمان كانديدای خوبی است اما هميشه برای سوال كردن از وی آزاد هستيد.

آيا باندينگ دندان برای شما مناسب است؟

اگر دندانپزشك می گويد كه شكاف دندانی تان برای باندينگ مناسب است، به چند مورد قبل از درمان فكركنيد. برخی عادات شخصی سبب نامناسب شدن درمان باندينگ برای شما می شوند، لذا برای اطمينان با دندانپزشك صحبت كنيد و نگرانی های خود را مطرح كنيد:

ابتدا، ماده ی باندينگ متخلخل است، بنابراين اگر سيگار می‌كشيد يا مرتباً قهوه می نوشيد، رزين كامپوزيت رنگی (دارای لك) می شود و ظاهر زردرنگی پيدا می كند. اگر نگران رنگی شدن كامپوزيت هستيد، دندانپزشك بستن شكاف را با روكش های پورسلين توصيه می كند كه براحتی رنگی نمی شود. بااينحال، دندان طبيعی شما می تواند بدرنگ می شود، لذا برای حفظ يكدستی آنها با روكش ها، خميردندان سفيدكننده در روتين مراقبت خانگي واردكنيد.

مسئله ديگری كه بايد رعايت كرد آن است كه قدرت ماده ی باندينگ بهمان اندازه ی دندان طبيعی نيست. اين بدان معنی است كه افرادی كه ناخن می خورند يا خودكار می جوند ممكن است ماده ی باندينگ را خراش دهند، چون روی دندان جلويی واقع شده است. باندينگ معمولاً چندين سال دوام دارد، اما اگر عادات جويدن داريد، زودتر از آنچه تصوركنيد به ترميم نياز پيدا می‌كنيد.

فواصل بين دندان های جلويی هميشه دليل ملاقات با دندانپزشك برای صحبت درمورد گزينه های درمانی هستند. باندينگ دندان برای شكاف ها يك درمان مناسب برای شما هستند و درغير اينصورت، بايد به سمت ارتودنسی يا يك روش درمانی مشابه و جامع تر برويد.