بستن فاصله دندانها
دیاستم شكاف بين 2 دندان است و ممكن است در هر قسمتي از دهان رخ دهد. بطوركلي بين 2 دندان جلويي يافت مي شود. غالبا منابع دنداني به گفته ي انجمن دندانپزشكي آمريكا (ADA)، گزارش مي كنند كه بين 1.6 و 25.4 درصد بزرگسالان آمريكا دچار شكاف در اين بخش از دهان هستند. و اگرچه اين مي تواند ناراحت كننده باشد، دندانپزشك مي تواند آن را با گذشت زمان درمان كند. دندانپزشكان بالاخص مي توانند از باندينگ دندان در شكاف ها براي استتاركردن موثر اين فضاي نامطلوب استفاده كنند.

باندينگ دندان چيست؟

باندينگ دندان يك درمان زيبايي محسوب مي شود كه از رزين كامپوزيت همرنگ دندان استفاده مي كند. دندانپزشك اين رزين را براي پوشش شكاف بين دندان هاي پيشين جلويي با شكل و اندازه ي خواسته شده قرار میدهد.

روش نسبتاً ساده است و مي تواند در طي يك جلسه انجام شود. ابتدا دندانپزشك درجه رنگ ماده ي باندينگ را انتخاب خواهدكرد كه ترجيحاً با رنگ دندان خودتان مطابقت دارد. سپس، سطح دندان جلويي را براي دريافت ماده ي باندينگ آماده میکند. در اين لحظه، دندانپزشك بآرامي دندان را اچ میکند (استفاده از ژل اسیدی برای ایجاد سطح سخت میکروسکوپیک روی مینای دندان یا عاج دندان که رزین ها روی آن پیوند می خورند (می چسبند). و سپس مايع نرم كننده اي را براي آسانترشدن چسبيدن باندينگ بكارمي گيرد.

استفاده از ماده

وقتي دندان آماده شد، باندينگ استفاده مي شود. اين ماده يك بافت شبه بتونه اي دارد كه به دندانپزشك امكان مي دهد درحاليكه در دهان گذاشته است، آن را شكل دهد و قالب گيري كند. وقتي ظاهر دندان جلويي ازنظر دندانپزشك رضايت بخش بود، از نور فرابنفش براي سفت كردن باندينگ درمحل استفاده مي كند. سپس ماده­ي باندينگ با جلوگيري از پرتوگيري داخل لب ها جلاداده مي شود

كانديداهاي خوب

باندينگ براي بستن شكاف هاي بين دندان در برخي افراد استفاده مي شود اما بايد بخاطرداشت كه جايگزين درمان ارتودنسي نيست. دياستما به گفته ي انستيتوي ملي سلامت (NIH) دربرخي افراد با باندينگ تنها درمان نمي شود. اگر مشكلات دنداني ديگري – همچون دندان كج يا خميده يا بايت ناهمترازي- علاوه بر شكاف داريد دندانپزشك ملاقات با ارتودنتيست را توصيه خواهدكرد.

اگر مشكل دندان شما يك شكاف كوچك بين 2 دندان جلو است، درمان ارتودنسي لازم نيست و دنداپزشك به بستن شكاف با روش باندينگ مي پردازد. پس از معاينه ي دندان ها، وي اطمينان خاطر مي دهد كه اين روش درمان كانديداي خوبي است اما هميشه براي سوال كردن از وي آزادهستيد.

آيا باندينگ دندان براي شما مناسب است؟

اگر دندانپزشك مي گويد كه شكاف دنداني تان براي باندينگ مناسب است، به چند مورد قبل از درمان فكركنيد. برخي عادات شخصي سبب نامناسب شدن درمان باندينگ براي شما مي شوند، لذا براي اطمينان با دندانپزشك صحبت كنيد و نگراني هاي خود را مطرح كنيد:

ابتدا، ماده ي باندينگ متخلخل است، بنابراين اگر سيگارمي كشيد يا مرتباً قهوه مي نوشيد، رزين كامپوزيت رنگي (داراي لك) مي شود و ظاهر زردرنگي پيدامي كند. اگر نگران رنگي شدن كامپوزيت هستيد، دندانپزشك بستن شكاف را با روكش هاي پورسلين توصيه مي كند كه براحتي رنگي نمي شود. بااينحال، دندان طبيعي شما مي تواند بدرنگ مي شود، لذا براي حفظ يكدستي آنها با روكش ها، خميردندان سفيدكننده مثل سفيدكننده ي كامل كولگيت را در روتين مراقبت خانگي واردكنيد.

مسئله ديگري كه بايد رعايت كرد آن است كه قدرت ماده ي باندينگ بهمان اندازه ي دندان طبيعي نيست. اين بدان معني است كه افرادي كه ناخن مي خورند يا خودكار مي جوند ممكن است ماده ي باندينگ را خراش دهند، چون روي دندان جلويي واقع شده است. باندينگ معمولاً چندين سال دوام دارد، اما اگر عادات جويدن داريد، زودتر از آنچه تصوركنيد به ترميم نيازپيدامي كنيد.

فواصل بين دندان هاي جلويي هميشه دليل ملاقات با دندانپزشك براي صحبت درمورد گزينه هاي درماني هستند. باندينگ دندان براي شكاف ها يك درمان مناسب براي شما هستند و درغيراينصورت، بايد به سمت ارتودنسي يا يك روش درماني مشابه و جامع تر برويد.